Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

Fashion Sleeveless Top Summer Elegant Womens Clothing

Fashion Sleeveless Top Summer Elegant Womens Clothing

Upgrade your summer look with this elegant sleeveless top. Made from lightweight, high-quality polyester, it comes in five vibrant colors. The medium length adds versatility to the design, perfect for both casual and formal wear. Available in sizes S-XL, this top is a must-have for any fashion-forward woman.

 

 

Giá thông thường $14.68 USD
Giá thông thường $19.00 USD Giá ưu đãi $14.68 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Xem toàn bộ chi tiết