Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

1 Carat Moissanite Sterling Silver Necklace

1 Carat Moissanite Sterling Silver Necklace

Elevate your style with our 1 Carat Moissanite Sterling Silver Necklace. Crafted with high-quality sterling silver, this versatile piece is perfect for any occasion. The star of the show is the stunning 1 carat moissanite sterling silver stone necklace, known for its brilliance and fire. Set in a classic prong setting, it sparkles with every movement. A must-have for any collection. Dazzle effortlessly.

Giá thông thường $42.87 USD
Giá thông thường Giá ưu đãi $42.87 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Xem toàn bộ chi tiết